Skip to main content

OVERIGE RECHTSGEBIEDEN

Personen- en familierecht

Op het rechtsgebied personen- en familierecht wordt u gericht bijgestaan indien u wilt scheiden van uw echtgeno(o)t(e) of wanneer u de samenleving met uw partner wilt verbreken.
Ook met betrekking tot (kinder-)alimentatiekwesties en omgangsregelingen wordt doeltreffend opgetreden. Dat geldt ook voor ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen.

Voor meer informatie of vragen neem Contact op.