Skip to main content

De Advocaat

mr. P.J.J. van de Kerkhof

Mr. P.J.J. van de Kerkhof studeerde in 2005 aan de Universiteit van Tilburg af in de rechten,met als afstudeerrichting ICT en recht met een strafrechtelijke invalshoek. Na zijn studie is hij tot aan zijn beëdiging als advocaat in 2010, werkzaam geweest als incassospecialist. Na beëdiging is mr. Van de Kerkhof als partner verbonden geweest aan het kantoor Portier & Van de Kerkhof Advocaten te Eindhoven waarbinnen zijn algemene rechtspraktijk veranderde in een strafrechtpraktijk.
Sinds 2016 behandelt mr. van de Kerkhof dientengevolge vrijwel alleen nog maar strafzaken. Sinds 1 december 2022 is voormalig partner mr. L.F. Portier met pensioen, waarna mr. Van de Kerkhof zelfstandig met zijn strafrechtpraktijk verder is gegaan onder de huidige naam Van de Kerkhof Advocatuur.  Geen strafzaak is mr. Van de kerkhof te gek waardoor u in geval van alle verdenkingen of andere strafrechtelijke aangelegenheden bij hem terecht kunt.
U kunt bij mr. Van de Kerkhof rekenen op een minutieuze ontrafeling van een dossier waarna er pas sprake is van tevredenheid bij het “minimaal” haalbare. Uiteraard kunt u ook (nog) bij hem terecht voor wat betreft de overige rechtsgebieden. Niet verwonderlijk is, dat, gezien de jarenlange incasso ervaring, de incassopraktijk binnen dit kantoor, door hem wordt gedreven. Om verschillende redenen kan betaling van uw factuur uitblijven. Hierbij valt te denken aan betalingsonmacht, betalingsonwil, een dreigend faillissement of ontevredenheid. Debiteuren kunnen een aanzienlijke schadepost veroorzaken voor u als particulier of ondernemer. Indien betaling van uw vordering, ondanks een of meerdere verzoeken daartoe, uitblijft, kan mr. Van de Kerkhof een incassoprocedure voor u opstarten.
Mr. van de Kerkhof heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten strafrecht, vreemdelingenrecht en familie- en jeugdrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Voor meer informatie of vragen neem Contact op.