Skip to main content

Jeugd(-straf-)recht

Het jeugdrecht omvat zowel het jeugdstrafrecht als het civiele jeugdrecht (ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, al dan niet gesloten). 

Bij het jeugdstrafrecht zijn specifieke strafbepalingen van toepassing op de minderjarige. Strafrechtelijk-inhoudelijk zijn deze zaken identiek aan het Commuun strafrecht.

Voor meer informatie of vragen neem Contact op.