Skip to main content

Strafrecht

Bent u, of is een van uw familieleden of naasten gedagvaard, of anderszins betrokken bij een strafrechtelijke procedure van welke aard ook, dan is snelle en adequate communicatie met alle belanghebbenden van groot belang.

Binnen dit kantoor wordt direct in actie gekomen voor u als verdachte of betrokkene en waar nodig, steun geboden aan familieleden en naasten.
De beste verdediging door middel van 100% inzet is het motto. 

COMMUUN STRAFRECHT

Commuun strafrecht wil zo veel zeggen als ‘gewoon’ of klassiek strafrecht. U moet dan denken aan de navolgende strafbare feiten:

Geweldsmisdrijven (eenvoudige mishandeling, openlijk geweld, zware mishandeling, doodslag, moord);

Georganiseerde misdaad (ladingdiefstallen, grootschalige drugshandel, mensenhandel, wederrechtelijke vrijheidsberoving);

Vermogensmisdrijven (diefstal, oplichting, verduistering, witwassen, afpersing).

BIJZONDER STRAFRECHT

Het strafrecht omvat tevens zaken betreffende uitlevering en overlevering alsmede zaken betreffende strafoverdracht op basis van de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS) of de Wet wederzijdse Erkenning en Tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke Sancties (WETS). 

Ook een gratieverzoek behoort tot deze categorie, evenals zaken met niet doorsnee verdachten, zoals mensen met een bijzondere persoonlijkheidsproblematiek. Te denken valt aan zogenaamde TBS-zaken en zaken waarbij de ISD-maatregel een rol speelt. 

Ten slotte worden vaak in het verlengde van een strafzaak ontnemingsvorderingen behandeld.

ECONOMISCH STRAFRECHT

Economisch strafrecht is in de regel gebaseerd op de Wet op de Economische Delicten (WED). Binnen het economisch strafrecht staat dit kantoor niet alleen bedrijven bij, maar ook particulieren. Veel voorkomend zijn zaken in verband met milieuwetgeving of de zogenaamde “vuurwerkzaken”.

VREEMDELINGENBEWARING

Voor een uitzetting kan een vreemdeling die onrechtmatig in Nederland is, en niet uit zichzelf vertrekt, in bewaring worden gesteld. Dat gebeurt als er een risico is dat iemand zich onttrekt aan het toezicht. Voorwaarde is wel dat uitzetting van de vreemdeling mogelijk is.

Voor meer informatie of vragen neem Contact op.